به گزارش روابط عمومی سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری، اقدامات انجام شده توسط سازمان عمران وبازآفرینی از ابتدای سال جاری تا کنون  در پروژه پارک جنگلی شامل اتمام آمفی تئاتر، پیست دوچرخه سواری به طول 2000 متر، اتمام دو زیرگذر دوچرخه سواری، جابجایی دیوار پارک بانوان، زمینهای ورزشی بانوان وآقایان (شامل : نصب فونداسیون، آسفالت زمینها، خاکریزی رنگی زمین های تنیس، آماده سازی وزیرسازی چمن مصنوعی، نماسازی دیوارهای زمینهای ورزشی و...) ، اتمام نگهبانی پارک بانوان ، شناژ دور شهربازی، زیرسازی و آسفالت پارکینگ شرقی پارک جنگلی، زیرسازی و تسطیح معابر پارک و ساخت 35 عدد سکوی نشیمن می باشد.

دیگر اقدامات منجمله ادامه ساخت سکوهای نشیمن ، میدان مرکزی ،پیاده روهای اطراف پارک و.. در دست اجرا می باشد.