رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند با بیان این مطلب گفت : پروژه زیباسازی و بهسازی آیلند بلوار شهید بهشتی به طول 1150 متر انجام می شود و هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد و 708 میلیون ریال در بر خواهد داشت. مهندس علیرضا جهاندیده هدف  این پروژه را اجرای سیستم های نوین آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب عنوان کرد.