شهردار بیرجند در جلسه دیدار با نیروهای عمرانی سازمان عمران، با بیان این مطلب گفت: اهداف عمرانی شهرداری بایستی با تلاش و راه اندازی پروژه های عمرانی محقق شود و افزود این پروژه ها شامل : زیباسازی آیلندها و روکش آسفالت معابر- احداث میادین و پارکها- جداره سازی و کف سازی خیابان جهموری به منظور احیائ بافت فرسوده و همچنین روکش معابر بافت فرسوده و احداث پارک در سایت اداری و ... خواهد بود.

در این جلسه رئیس سازمان عمران به بیان عملکرد سازمان و نیز مشکلات فرا روی این سازمان پرداخت.