سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند عنوان کرد:  آسفالت لاین غربی خیابان غفاری- حدفاصل چهار راه بیمارستان ولیعصر تا میدان ولیعصر  از  20 فروردین آغاز  و تا 23 فروردین به اتمام خواهد رسید.