سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند با بیان این مطلب گفت : پروژه زیرسازی و آسفالت کنار گذر خیابان مدرس از میدان جماران تا کمربندی پیامبر اعظم می باشد و مساحت هر دو پروژه را 2700 متر مربع اعلام کرد.مهندس علیرضا جهاندیده هزینه صرف شده برای عملیات پروژه پیروزی 4 و کنار گذر خیابان مدرس  را  594 میلیون ریال عنوان کرد.