سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند با بیان این مطلب گفت: روکش آسفالت خیابان پاسداران از میدان جانبازان تا تقاطع خیابان شهید خلیل طهماسبی با مساحت 22000 متر مربع انجام شد. مهندس علیرضا جهاندیده هزینه صرف شده برای این پروژه را 4 میلیارد و 400 میلیون ریال اعلام کرد.