سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند با بیان این مطلب گفت: بازسازی آیلند بلوار شهدای عبادی با هدف زیباسازی ورودی شهر بیرجند از سمت کرمان و شهرستان خوسف انجام می شود. مهندس علیرضا جهاندیده عنوان کرد طول بلوار شهدای عبادی در فاز یک 1250 متر و عرض 4 متر می باشد و هزینه ی فاز یک و دو این پروژه را 6 میلیارد و 180 میلیون ریال اعلام کرد. لازم به ذکر است : فاز یک پروژه از میدان ابن حسام تا ایستگاه آتش نشانی معصویه و فاز دو پروژه از ایستگاه آتش نشانی معصومیه تا میدان شهدای عبادی خواهد بود.