مهندس علیرضا جهاندیده سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند با بیان این مطلب گفت : روکش آسفالت بلوار شهید رجایی با هدف تسهیل در عبور و مرور وسایط نقلیه در معبر اصلی اتصال مهرشهر به مرکز شهر و ارائه خدمات هر چه بهتر به عبور و مرور شهروندان ساکن در مجتمع های مسکونی حاشیه بلوار رجایی انجام شده  که حجم عملیات اجرایی پروژه مذکور 21 هزار و 900 مترمربع می باشد. مهندس علیرضا جهاندیده هزینه صرف شده در این پروژه را 4 میلیارد و 380 میلیون ریال عنوان کرد.