سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری بیرجند با بیان این مطلب گفت : این پروژه با هدف تسهیل در عبور و مرور وسایط نقلیه و اصلاح هندسی معابر انجام می شود.

مهندس علیرضا جهاندیده با اشاره به جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت این پروژه، حجم عملیات اجرایی را 850 متر مربع اعلام کرد و عنوان نمود هزینه صرف شده برای پروژه مذکور 120 میلیون ریال می باشد.