به گزارش روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهاش شهری شهرداری بیرجند چندین بنر تبلیغاتی با موضوع فروش انواع قطعات بتنی کارگاه شنشویی سازمان عمران در سه راه خیابان معلم، چهارراه دوم شهیدمدرس، میدان ابوذر و چهارراه ترمینال نصب شد.به گزارش روابط عمومی سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری، نرم افزاری به منظور ثبت ورودی و خروجی های تولیدات بتنی و مصالح کارگاه  شن شویی سازمان عمران طراحی و تولید شد.

مهندس حدیدی نژاد هدف از تولید این نرم افزار را درج تولیدات کارگاه شن شویی و بروز شدن و شفاف تر شدن تولید و فروش قطعات بتنی و مصالح و انبارداری اعلام کرد.بازدید امروز41
بازدید دیروز39
بازدید هفته41
بازدید کل41444